รอง ผบ.มทบ.27ร่วมพิธีเปิดโครงการ ครอบครัวเยาวชนจิตอาสาดูแลคนพิการ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 20 ส.ค.61 เวลา 0900 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 มอบให้พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.มทบ.27 เป็นผู้แทน ร่วมเปิดโครงการกิจกรรมครอบครัวเยาวชนจิตอาสาดูแลคนพิการ ณ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายปรานต์ รัตนเมกุล อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด,นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด, นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด, พ.ต.อ.สิงห์ทอง พลลา รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด,หัวหน้าส่วนราชการและคณะวิทยากร จาก ฝ่ายทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง กว่า 50 นาย ร่วมกันจัดทำโครงการ ในระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ อบรมเยาวชนจิตอาสาและครอบครัวดูแลคนพิการ,ฝึกปฏิบัติการบริการสังคม ในสถานพยาบาล หน่วยงานคนพิการ หรือชุมชน จำนวน 10 วัน,การรวมพลังสร้างสรรค์สังคม ซ่อมสร้างบ้านคนพิการ จำนวน 2 วัน
โดยมีเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คน ในการนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูคุณงามความดีในการปฏิบัติหน้าที่แก่ สมาชิกตรี เถลิงศักดิ์ ศรีระษา จากเหตุการณ์นธิกำลังร่วม 3 ฝ่ายเข้าปิดล้อมจับกุม เยาวชนแข่งรถในทางที่ถนนศิลปะจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในด้านจิตวิทยาเด็กและเยาวชน ,วิทยากรด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และวิทยากรด้านการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ พร้อมเชิญผู้ปกครองร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการและคณะวิทยากร เพื่อส่งมอบลูกหลานในปกครองให้กับคณะวิทยากรในกิจกรรม 3 วัน 2 คืน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม และคืนลูกที่ดีให้พ่อแม่ต่อไป