กกล.รส.จว.ร.อ.สำรวจถนนชำรุดเพื่อดำเนินการซ่อมแซมเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล
เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 61 กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส.อ.ศรีสมเด็จ ร่วมกับ พ.ท.ภาสกร ปลอดในเมือง ผบ.ช.พัน.6, นายกเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
,กำนัน ต.เมืองเปลือยและต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ร่วมสำรวจถนนชำรุดจำนวน 2 เส้น ตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้
1. ถนนสาย บ.เหล่าใหญ่ ถึง บ.เขวาน้อย ความยาว 1,626 ม.
2.ถนนสาย บ.ดงเมือง ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ถึง บ.หนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จจ.ร้อยเอ็ด ความยาว 446 ม. เนื่องจากถนนทั้ง 2 เส้นดังกล่าวเป็นถนนดินลูกรัง และชำรุดเป็นหลุม ทำให้ประชาชนสัญจรไป-มาลำบากและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่ง ช.พัน.6 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการซ่อมแซมภายในเดือน ก.ย.61นี้ โดยจะปรับปรุงถนนให้มีความกว้าง 4 ม.และ ปูลูกรังพร้อมอัดบดหนา 15 ซม. ซึ่งสร้างความพึงพอใจและได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเป็นอย่างดี