กกล.รส.จว.ร.อ. เดินหน้าจัดระเบียบสังคม ป้องกันอาชญากรรม และอุบัติเหตุ อย่างต่อเนื่อง
เมื่อช่วงดึกของวันที่ 24ส.ค.61พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. อนุมัติให้จัดกำลังบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปล่อยแถวออกตรวจเพื่อจัดระเบียบสังคม ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยในการตรวจครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบใบอนุญาตสถานบริการและสถานบันเทิง และตรวจการเข้าใช้บริการของนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรม จำนวน 13 แห่ง ซึ่งไม่พบการกระทำผิดกฎหมายร้ายแรง ตรวจพบเพียงนักท่องเที่ยวไม่พกบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 6 ราย จนท.ชุดตรวจ จึงได้ทำการเปรียบเทียบปรับ และลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และทำการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานประจำสถานประกอบการ ไม่พบการเสพสารเสพติดแต่อย่างใด ต่อมาได้ออกตรวจสภาพการจราจรเพื่อป้องกันการแข่งรถในทางของกลุ่มเยาวชนจำนวน 3 จุดเสี่ยง ไม่พบการรวมตัวของกลุ่มเยาวชน หรือการแข่งขันรถในทาง โดยทางชุดตรวจได้ตั้งจุดสกัด เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย ตรวจพบรถจักรยานยนต์ตกแต่งรถผิดกฎหมาย จำนวน 3 คัน ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด พบผลเป็นบวกจำนวน 1 ราย และตรวจค้นอาวุธ พบซุกซ่อนอาวุธดาบยาว จำนวน 1 ด้าม ซึ่งชุดตรวจได้ลงบันทึกประจำวันและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป