มทบ.27 ร่วมกิจกรรมพบปะผู้บริหาร “เสวนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 42/2562
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันโท สุรชัย สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้บริหาร “เสวนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 42/2562 โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ โดยมีประเด็นสำคัญ คือโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้วยโมเดล “ร้อยเอ็ด 4.101” โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ,การเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งกับการปลูกข้าวนาปรังในปัจจุบัน