กองทัพบกห่วงใยครอบครัวกำลังพล มอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีพ
วันที่12ก.ย.2561เวลา0900น.ที่ห้องประชุมประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่27 คุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยคณะแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 พันเอกจิตรกร จันทร์สว่าง รอง เสธฯมทบ.27และพันเอกชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้แก่บุพการีที่ทุพพลภาพ งวดที่6 และเงินสงเคราะห์ให้บุตรที่มีความต้องการพิเศษ งวดที่10 ของกำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ประจำปี 2561 โดยกองทัพบกได้ดำเนินการจัดโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพลเพื่อเป็นการช่วยเหลือการดำรงชีพจำนวน 13 ทุน ทุนละ 3000 บาทแบ่งเป็นเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษจำนวน 4 ทุนและบุพการีที่ทุพพลภาพจำนวน 9 ทุน รวมเป็นเงิน 39,000 บาท หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ที่บริเวณบ้านพักเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัวอีกด้วย