สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย แม่ทัพภาคที่ 2 และ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตร พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 1400 น. พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วย พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา,พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ได้รับความเสียหายจากกรณีทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตร ของราษฎร 2 ราย คือ นางพรสวรรค์ สุวรรณศรี และ นางนวรัตน์ ไชยจักร ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือปรับพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งดำเนินการโดย กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ปัจจุบันสามารถดำเนินการได้แล้ว 40 % ต่อจากนั้นได้ร่วมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านท่าโพธิ์ บ้านท่างาม บ้านท่าทางเกวียน บ้านหนองแห้ว และบ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 310 ถุง ณ จุดประสานงานการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตรหลังเกิดอุทกภัย บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนขอประชาชนเพื่อนำไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป