ผบ.มทบ.27ประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ พล.ต.พระยาประเสริฐสงคราม
เมื่อเช้าวันที่ 25 ต.ค. 61 เวลา 0909 น. ที่ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 พร้อมด้วยคณะนายทหารและกำลังพล มทบ.27 ประกอบพิธีบวงสรวงขอขมาอนุสาวรีย์ พลตรี พระยาประเสริฐสงคราม เพื่อเตรียมการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สง่างามและสมเกียรติ จึงได้จัดพิธีบวงสรวงขอขมาก่อนทำการก่อสร้าง โดย อ.พิศาล พิลาภ พราหมณ์ ผู้มีคุณวุฒิของชาวร้อยเอ็ด มาประกอบพิธีฯในครั้งนี้ “อนุสาวรีย์พลตรี พระยาประเสริฐสงคราม” ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ แด่ พลตรีพระยา ประเสริฐสงคราม อดีตผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่ 10 จังหวัดร้อยเอ็ด และ อดีต เสนาบดีกระทรวงกลาโหม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่ 10 พลตรีพระยาประเสริฐ สงคราม ได้พัฒนาหน่วยให้เจริญรุ่งเรือง ปกครองทหารผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีระเบียบ วินัยอย่างดียิ่ง และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา กับและพัฒนา ความเจริญในท้องถิ่น โดยร่วมมือกับฝ่ายบ้านเมืองปลูกฝังความสามัคคี สร้างความเป็น น้ำหนึ่งใจเดียวของทุกฝ่าย ทำให้สังคมมีแต่ความสงบสุขร่มเย็น จึงได้รับการยกย่อง เคารพนับถือจากทหารและประชาชนให้เป็นบุคคลตัวอย่างในสมัยนั้น