ผบ.มทบ.27 เปิดบ้านต้อนรับญาติทหารใหม่ในวันเยี่ยมญาติ พร้อมอ้อมกอด น้ำตา รอยยิ้มอย่างอบอุ่นและประทับใจ
พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในกิจกรรมวันเยี่ยมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2 จำนวน 132นาย ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จว.ร.อ. เป็นครั้งแรกหลังจากที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2561 ซึ่งระหว่างที่เข้ามาฝึกเป็นทหารใหม่ ทางหน่วยจะเปิดโอกาสให้ญาติได้มาพบปะ เพื่อให้ญาติพี่น้องของทหารเหล่านั้นได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของบุตรหลาน สภาพความเป็นอยู่ภายในค่าย เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับญาติๆ ของทหารใหม่ว่าการเข้ามารับราชการทหารนั้นจะได้รับการฝึกให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัย มีความอดทน มีความรักความสามัคคี ทำให้ญาติคลายความเป็นห่วงกังวล
ผบ.มทบ.27 กล่าวให้โอวาทว่า การรับราชการทหารกองประจำการ เป็นหน้าที่ของชายไทยทุกคนและเป็นเกียรติสูงสุดที่จะรับใช้ชาติ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และตอบแทนคุณแผ่นดิน ขอให้ทหารใหม่และญาติทหารใหม่ทุกท่านได้เชื่อมั่นในกองทัพและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ว่าจะดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกาย ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ตลอดจนสิทธิต่างๆของบุตรหลานท่านเสมือนว่าเป็นบุตรหลานของเราเอง ไม่ใช้ความรุนแรงในการฝึกอย่างเด็ดขาดและหลังจากเข้ามารายงานตัวหน่วยได้ดำเนินการคัดกรองและตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพบผลเป็นบวกจำนวน 37 นายแสดงให้เห็นว่าบุตรหลานของเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและถือเป็นโอกาสดีที่จะลดละเลิกและห่างไกลจากยาเสพติดและขอฝากให้ทุกคนช่วยเหลือกันดูแลบุตรหลานให้ดีเมื่อเลิกได้แล้วอย่ากลับไปยุ่งเกี่ยวอีก สำหรับการเยี่ยมญาติทหารใหม่ในวันนี้มีญาติมาเยี่ยมทหารใหม่กว่า500คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นประทับใจ หลายคนก้มกราบเท้าพ่อแม่ผู้ปกครองที่เดินทางมาเยี่ยม และกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ด้วยความคิดถึงและเป็นห่วง จากนั้น ก็พูดคุย รับประทานอาหารร่วมกัน โดยผบ.มทบ.27 ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารใหม่และญาติทหารใหม่อย่างเป็นกันเอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ ในการนี้ มทบ.27ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ญาติทหารใหม่ และ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27ได้จัดการแสดงของชุดขุนภักดี27 ในโครงการปณิธานเพื่อประเทศไทยเพื่อสร้างการรับรู้ผลงานของรัฐบาลและภารกิจของกองทัพบก สร้างความรักสามัคคีของคนในชาติสร้างความสุขความบันเทิงและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองทหารใหม่ด้วย
สำหรับกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ มทบ.27ได้จัดให้ญาติเข้ามาเยี่ยมทหารใหม่ได้ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง1500น.จนกระทั่งสิ้นสุดการฝึกยกเว้นสัปดาห์ที่ 9,10 นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามความเป็นอยู่ผ่านทางกลุ่ม LINE ของทหารใหม่ได้ตลอดเวลาด้วย