“ศบภ.มทบ.27 ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง”
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลือประชาชน โดยการนำเรือ รับ-ส่ง ข้ามฟาก และขนส่งเครื่องอุปโภค บริโภคยารักษาโรค แจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ บ.แก่งข่า ต.เชียงขวัญ, บ.ขมิ้น ต.ดินดำ, บ.ดินดำ ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ