จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาแหล่งน้ำภายในค่ายด้วยจุลินทรีย์ “EM BALL”
เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗/นายทหารราชองครักษ์เวร CAT.๙๐๔ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำด้วยจุลินทรีย์ก้อน (EM BALL)” ณ บริเวณริมคลองลำห้วยเหนือ ข้างสถานีสารวัตรทหาร มทบ.๒๗ เพื่อให้จิตอาสาประชาชนชุมชนรอบค่าย และจิตอาสาที่เป็นกำลังพลของหน่วย จำนวน ๘๐๐ คน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ หลายโครงการ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำด้วยจุลินทรีย์ก้อน (EM BALL) เพื่อเป็นการปรับสภาพน้ำเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของพืช และสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในค่าย เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการทางธรรมชาติอย่างชาญฉลาดของพระองค์ท่าน ควรค่าแก่การสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธาน เพื่อให้คนในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน ต่อไป