บอกหน่อยได้ไหม……ด้วยคำว่าคิดถึง
หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 จัดเวลาช่วงเย็นของทุกวันให้น้องๆทหารใหม่ได้ใช้โทรศัพท์ติดต่อหาครอบครัว ตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อลดความวิตกกังวลจากการฝึก