“จิตอาสาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมใจทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ”
เช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก ชลิต บรรจงปรุ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (จิตอาสา ราชองครักษ์เวร CAT 904) นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมทำความสะอาดถนนเส้นทางจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด กว่า 1,200 คน ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
โดยวันนี้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ด จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ต่างพร้อมใจกันร่วมทำความสะอาดสถานที่และแหล่งนำ้สาธารณะประโยชน์ เช่น ที่ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับจิตอาสา กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งกักเก็บนำ้สาธารณะ ,ที่อำเภอหนองพอก ส่วนราชการและจิตอาสาได้ร่วมทำความดี ทำความสะอาดซ่อมแซมถนน เก็บขยะรอบอำเภอ และที่ อ.ธวัชบุรี กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับ,จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใ, ผู้นำท้องที่, ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดสันติวิหาร ม.10 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความเป็นนำ้หนึ่งใจเดียวกันของชาวร้อยเอ็ด ที่ร่วมบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อผืนแผ่นดินที่อยู่อาศัย และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย