มทบ.27 เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักปั่นจักรยาน”Bike อุ่นไอรัก” เส้นทางปั่นเข้าค่ายประเสริฐสงคราม
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2561 เวลา1500 น. มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมซักซ้อมใหญ่ในการจัดสถานที่เตรียมต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก ซึ่งขบวนนักปั่นจะเคลื่อนผ่านบริเวณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ อนุสาวรีย์ พลตรี พระยาประเสริฐสงคราม วีระชนผู้มีส่วนร่วมกับพระขัติยะวงษาสร้างบ้านแปลงเมือง 1 ในสถานที่สำคัญในจังหวัดร้อยเอ็ด โดย มทบ.27ได้เตรียมความพร้อมของสถานที่และการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ในเขตรับผิดชอบเริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้ากองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ผ่านมายังกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 จนถึงหน้า บก.นฝ.นศท.มทบ.27 ผ่านสถานีวิทยุ จส.3 ออกสู่ประตูค่ายประเสริฐสงคราม ซึ่งหน่วยได้จัดจุดบริการน้ำดื่ม,จุดซ่อมบำรุงจักรยาน,แพทย์สนามประจำจุด โดย รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และจุดถ่ายภาพสำหรับให้นักปั่นร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้เตรียมการแสดง “ชุดขุนภักดี27 “เพื่อสร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลาย และสร้างการรับรู้นโยบายของรัฐบาล และกองทัพบกให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย
โดยกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ของจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 9 ธ.ค.2561 เวลา 1500 น.ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด มีผู้ร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งสิ้น 10,762คน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสนองพระบรมราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคมด้วย