“รอง ผบ.มทบ.27 ร่วมแถลงข่าวการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พร้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจ จนท.ปฏิบัติงานจุดบริการ ปชช.”
เช้าวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก ชลิต บรรจงปรุ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมและแถลงข่าวผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีช่วงคุมเข้ม ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562โดยมี นาย เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เพื่อบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง เน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการลดปัจจัยเสี่ยงจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ 6 มาตรการหลัก คือ บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมเพิ่มความเข้มข้น ดำเนินมาตรการทางสังคมและชุมชน ผ่านกิจกรรมนำร่องลดอุบัติเหตุ “1 จังหวัด 1 อำเภอปลอดภัย” แก้ไขจุดเสี่ยง และจัดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง คุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท เตรียมพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ต่อจากนั้น เวลา 13.30 น. พันเอก ชลิต บรรจงปรุ เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 บริเวณจุดตรวจตู้ยามธวัชบุรี บริเวณหน้าเทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี และ จุดตรวจร่วมหลักแยกศาลาลอย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมได้กล่าวให้โอวาทและเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในเรื่องความพร้อมของสุขภาพร่างกายและการแต่งกายของกำลังพล ให้มีความเรียบร้อย ดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัด และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจร เพื่อให้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่มีความปลอดภัยลดการสูญเสียให้มากที่สุด