ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๒๗ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งอัตราพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ประกาศ