มทบ.27 ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
วันนี้(29 ธ.ค.61)เวลา 1500 น.ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
นำโดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ สถานีขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด มอบนโยบาย การดูแลความปลอดภัย ของผู้ที่ใช้บริการ รถ บขส. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ด้วย
ต่อจากนั้น ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจแยก กกต.จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชน เพื่อมุ่งหวังให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการสูญเสีย ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ห้วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในการอำนวยความสะดวก และบริการให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยด้วย