“มาลัยมอบผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ จากใจว่าที่นักเรียนนายสิบ”
ทหารกองประจำการ สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2564 จำนวน 26 นาย แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังคับบัญชา และคณะครู อาจารย์ ที่ให้วิชาความรู้จนประสบผลสำเร็จสอบเข้าศึกษาต่อได้เป็นจำนวนมาก สร้างความยินดีความภาคภูมิใจให้แก่ทหารกองประจำการและผู้ปกครอง เป็นอย่างยิ่ง
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะครูอาจารย์ จากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และคณะครูทหารที่ให้การสนับสนุนโครงการกวดวิชาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ ของมณฑลทหารบกที่ 27 จนประสบความสำเร็จ
โครงการโรงเรียนกวดวิชา จัดตั้งขึ้นตามนโยบาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ที่มุ่งมั่นตั้งใจสนับสนุนการสอบเข้า เป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ให้แก่กำลังพล เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นมา มีทหารกองประจำการเข้าร่วมโครงการจำนวน 51 นาย ตลอดระยะเวลาที่เริ่มโครงการได้เตรียมพร้อมในด้านวิชาการ 5 วิชาหลักรวมทั้งด้านธุรการด้านสมรรถภาพร่างกาย และการอบรมในด้านต่างๆ ตามแนวที่กรมยุทธศึกษาทหารบก กำหนด ส่งผลให้กำลังพลสามารถผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา เป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบได้ จำนวน 26 นาย และบุคคลสำรอง จำนวน 6 นาย