กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับจิตอาสาฯบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 1000 น.ที่ผ่านมา กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้นำชุมชน, จิตอาสา และ ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 185 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการ “เราทำดีด้วยหัวใจ” ร่วมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ บริเวณหนองสิม หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร เป็นประธาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล และ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย