กกล.รส.จว.ร.อ. ร่วมตรวจสอบการรุกล้ำป่าสาธารณะและปักหมุดแนวเขตแดน ที่ ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 13 พ.ค.62 เวลา 0900 น. ที่บริเวณป่าสาธารณะบ้านเลิงแก ม.15 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดย ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอปทุมรัตต์ ร่วมกับ​ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสวรรค์, คณะกรรมการหมู่บ้าน, และประชาชนในพื้นที่​ เข้าตรวจสอบการรุกล้ำป่าสาธารณประโยชน์บ้านเลิงแก​ พบว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ขยายพื้นที่ทำนารุกล้ำเข้ามา​ในป่าสาธารณะ​ จึงได้ทำการปักหมุดแนวเขตแดน​ของป่าสาธารณะ​ เพื่อป้องกันรุกล้ำเข้ามาอีก
ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่​ มีความพึงพอใจ​ในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อร่วมกันปกป้องป่าสาธารณะและอนุรักษ์ผืนป่าให้คงอยู่ต่อไป