กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับ ธกส. สาขาธวัชบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ที่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 0900 น. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอธวัชบุรี ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธวัชบุรี มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอธวัชบุรี ได้แก่ ตำบลหนองไผ่ จำนวน 7 ถุง,ตำบลนิเวศน์ จำนวน 14 ถุง,ตำบลอุ่มเม้า จำนวน 12 ถุง,ตำบลราชธานี จำนวน 6 ถุง และตำบลเขวาทุ่ง จำนวน 89 ถุง รวมทั้งสิ้น 128 ถุง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมี นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี เป็นประธาน
ซึ่งประชาชนที่ประสบวาตภัย รู้สึกประทับใจและขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งกัน