“ห่วงใย เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันโท สมบูรณ์ ไชยขาว หน.โครงการทหารพันธุ์ดี,ร้อยเอก บรรพต แดงอาจ ผู้บังคับกองร้อย มณฑลทหารบกที่ 27 และเจ้าหน้าทร่โครงการทหารพันธุ์ดี นำกระเช้าของขวัญไปเยี่ยมให้กำลังใจ พลทหาร ประยนต์ วินทะไชย พลทหารประจำโครงการฯ ซึ่งป่วยด้วยอาการหน้ามืด หมดสติ เข้ารักษาตัวที่ตึกอุบัติและหัวใจ ชั้น 10 รพ.ร้อยเอ็ด ปัจจุบันอาการดีขึ้น สร้างความอบอุ่นใจให้แก่กำลังพลเป็นอย่างยิ่ง