แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด
พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
โดยได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมวางแผนติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเร่งด่วน ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน
ต่อจากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบถุงยังชีพกองทัพบก จำนวน 100 ถุง และยารักษาโรคแก่ประชาชน สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างยิ่ง