มทบ.27 ร่วมส่งมอบถังเก็บน้ำ “โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” จังหวัดร้อยเอ็ด”
เช้าวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พล.ต. ปฎิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 อนุมัติให้ พ.ท. ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ รรก. รอง หก.กกร.มทบ.27 เป็นผู้แทน เข้าร่วมพิธีส่งมอบถังเก็บน้ำ “โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับภาคส่วนราชการ โดยมี นาย วันชัย คงเกษม ผวจ.ร.อ. เป็นประธาน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนที่ประสบภัยแล้ง โดยได้รับการสนับสนุนถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จาก บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 32 ใบ ซึ่ง กองทัพบก โดย มทบ.27 ได้นำรถบรรทุกน้ำไปเติมน้ำใส่ถัง ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทันท่วงที
ทั้งนี้ กองทัพบก โดย มทบ.27 ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาชุมชนในพื้นที่ และพนักงานบริษัทปูนชีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดทำฐานตั้งถังเก็บน้ำ เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ และแสดงออกให้เห็นถึงพลังของทุกภาคส่วนที่มีจิตใจหลอมรวมเป็นดวงเดียวกัน