ศอ.จอส.มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกต้นไม้สวนสาธารณะแม่ย่าสองนาง
เช้าวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 0900 นาฬิกา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันตรี เอกลักษณ์ อินอุ่นโชติ นายทหารประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล จำนวน 30 นาย ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ณ สวนสาธารณะ แม่ย่าสองนาง หมู่ที่ 12 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นาย เจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธาน เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกระทำกิจกรรมดีๆ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลาน และจะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป