มทบ.27 รับการตรวจประเมินมาตรฐานการเลี้ยงดูทหาร ทภ.2

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62 เวลา 0900 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.อ.จิตรกร จันทร์สว่าง เสธ.มทบ.27 และ พ.อ.ชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นผู้แทนในการให้การต้อนรับ พ.อ.จักรพันธ์ ขันมั่น รอง เสธ.ทภ.2 และคณะ จำนวน 3 นาย ในการเดินทางเข้าตรวจประเมินมาตรฐานการเลี้ยงดูทหาร ทภ.2 ณ ห้องประชุมหน่วยตรวจโรคส่วนแยก รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในการดูแลทหารใหม่เรื่องการป้องกันโรคจากลมร้อนฮิสโตรก และสุขอนามัยภายในหน่วยทหารเพื่อป้องกันโรค ต่อมาเวลา 1130 คณะได้เดินทางเข้าตรวจการประกอบเลี้ยง ณ โรงประกอบเลี้ยง สูทกรรม ร้อย.มทบ.27 ในการนี้ พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 ได้เดินทางเข้ารับตรวจด้วยตนเอง พร้อมให้กำลังใจ จนท.และคณะ สร้างขวัญและกำลังได้เป็นอย่างดี ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมได้รับคำแนะนำจาก หน.คณะชุดตรวจในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้คุณภาพชีวิตน้องคนเล็กของกองทัพบกดียิ่งขึ้น ก่อนคณะจะเดินทางเข้าตรวจหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป