มทบ.27 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2562
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 0830 ณ หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอกโชติกรวิชช์ เดชสิริชาติโยธิน หัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนร่วมในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร.อ.เป็นประธาน มี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
เนื่องจากวันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยและปวงชนชาวไทยสืบมา