ศบภ.มทบ.27 ร่วมฝึกซ้อมแผนจำลองเหตุอัคคีภัยในอาคารสูง บูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อระงับเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 1330 น. พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถ 1 คัน และเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงของหน่วย จำนวน 1 ชุดเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอัคคีภัยอาคารสูง) ณ โรงพยาบาลจุรีเวช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการฝึกซ้อมร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จำนวน 15 หน่วยงาน โดยมีการจำลองเหตุการณ์ไฟไหม้บนอาคารผู้ป่วย ชั้นที่ 6 เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งโรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้จึงแจ้งขอความช่วยเหลือโดยในวันนี้ได้ซักซ้อมขั้นตอนการประสานงาน การอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากอาคารสูง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมทั้งขั้นตอนการอพยพหนีไฟกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารสูงและฝึกฝนซักซ้อมแผนจนเกิดความชำนาญ สามารถดำเนินการเข้าระงับเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและทันท่วงที