มทบ.27 เข้ม!!! กวดขันวินัย ทหารใหม่ และตรวจหาสารเสพติดก่อนกลับเข้ากรมกอง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 1200 น. พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้สั่งการให้ หน่วยฝึกทหารใหม่ ดำเนินกรรมวิธีต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ 1/62 จำนวน 140 นาย ที่กลับเข้ารายงานตัวที่หน่วยเมื่อครบกำหนดการลาพัก 10 วัน หลังจากจบการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ พร้อมทั้งกวดขันระเบียบวินัยทหาร ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 27 ผลการตรวจปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกในการป้องกันและปราบปรามไม่ให้กำลังพลของกองทัพบกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างจริงจัง โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 ได้มอบนโยบายและสั่งการห้ามไม่ให้กำลังพลและครอบครัว เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดหากพบว่ามีการใช้สารเสพติดของกำลังพล จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดและ ดำเนินการทางกฎหมาย ต่อไป