พล.ต.ปฏิกรณ์  เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗ / ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาล มทบ.๒๗ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นประดิษฐานเหนือบัลลังก์ห้องพิจารณาคดีศาล มทบ.๒๗ เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๐