“กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมมอบผ้าห่มต้านภัยหนาวร่วมกับ ไทยเบฟ”
เช้าวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับส่วนราชการ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มอบผ้าห่มกันหนาว 19 ปี ไทยเบฟเวอเรจ ร่วมใจต้านภัยหนาว ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน โดย นายชัยสิทธิ์ สมานสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด เป็นผู้แทนในการนำผ้าห่มมามอบให้กับประชาชน จำนวน 2,400 ผืน ในพื้นที่ อำเภอโพนทราย, อำเภอหนองฮี, อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอพนมไพร โดยมี นายอำเภอ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพฯ และประชาชนที่ประสบภัยหนาว เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน