ทหารร้อยเอ็ดกับศาสตร์ของพระราชา รุ่น 5 ในการพัฒนาประเทศ
เช้าวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องอบรมกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้กองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 จัดการอบรมให้กับกำลังพลทหารกองประจำการ ในหัวข้อ “ทหารกับศาสตร์พระราชาในการพัฒนาประเทศ” รุ่นที่ 5 รุ่นทหารกองประจำการ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของ กองทัพบกและกองทัพภาคที่ 2 ในการจัดการเรียนการสอน โดยมี พันเอก วิรัตน์ พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ชี้แจงโครงการศาสตร์พระราชาในการพัฒนาประเทศ และอาจารย์ ศรายุทธ อันทะไชย์ วิทยากรเครือข่ายศาสตร์พระราชา มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ให้ยั่งยืนคู่กับประเทศไทย และสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอันที่จะสืบสาน รักษาต่อยอด สร้างสุขให้ปวงประชา
ต่อจากนั้นเวลา 13.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชามณฑลทหารบกที่ 27 เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ได้บรรยายถ่ายทอดสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การทำน้ำยาล้างจานจากธรรมชาติ, การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์ และการทำน้ำส้มควันไม้ การจัดการอบรมในวันนี้เป็นรุ่นที่ 5 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นพลทหารกองประจำการ จำนวน 100 คน เพื่อให้กำลังพล สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และพัฒนาประเทศต่อไป