มณฑลทหารบกที่ 27 ฝึกอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอกรังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตา จ.ส.อ.(พ) ประจำปี 2562