มทบ.๒๗ เข้าร่วมโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ มอบให้ พันโทยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ ๒๗ เป็นผู้แทน เข้าร่วมโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเข้าร่วมฯ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธา
ในการจัดกิจกรรม “สภากาแฟ” ของจังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีเวทีพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ และรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อสร้างมิตรภาพ กระชับสัมพันธ์ พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่มีข้อราชการสำคัญได้แจ้งหรือนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ ในครั้งนี้เจ้าภาพในการจัดกิจกรรม คือหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม และ สำนักงานขนส่ง จังหวัดร้อยเอ็ด