#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
“ไม่ทอดทิ้งกัน” เพราะกองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุก จำนวน 1 คัน ช่วยขนย้ายอาหารและน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และจัดพลเปล สนับสนุนโรงพยาบาลร้อยเอ็ดในการขนย้ายผู้ป่วยเจ็บ