#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
ผอ.ศบภ.มทบ.27 เข้าตรวจสอบสถานการณ์ลำนำ้ยัง ล้นตลิ่งทำให้นำ้เซาะถนนขาด
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางไปที่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังการบรรยายสถานการณ์น้ำจาก สำนักงานชลประทานร้อยเอ็ด ที่ศูนย์อำนวยการป้องภัยอุทกภัย บ้านท่าเยี่ยม และได้ตรวจสภาพการไหลเอ่อล้นของลำน้ำยังทำให้ถนนเส้นทาง บ.ท่าเยี่ยม – บ.นางาม ขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จำนวน 2 แห่ง ความกว้าง ระยะ 4 เมตรและ 12 เมตร รวมทั้งยังจัดให้กำลังพลนำเรือท้องแบนไปช่วยเหลืออพยพประชาชน ม.4 บ.ท่าทางเกวียน ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 8 ครัวเรือน มายังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ต.นาแซง ที่วัดบ้านนาแซง ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และช่วยขนย้ายสัตว์เลี้ยงของประชาชน ไว้ในที่ปลอดภัย