ตรวจสุขภาพผู้ต้องขังและเขตสุขาภิบาลเรือนจำ มทบ.27
วันที่ 27 พ.ย.2562 เวลา 14.00-16.00 น.
แผนกเวชกรรมป้องกัน และแผนกห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกได้ดำเนินการตรวจสุขภาพผู้ต้องขัง และเขตสุขาภิบาลเรือนจำ มทบ.27 มีผู้ต้องขังที่รับการตรวจ 7 นาย โรคที่พบได้แก่
-ปวดกล้ามเนื้อ 2 นาย
-ปวดฟัน 3 นาย
-ไอเจ็บคอ 2 นาย