#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
รด.จิตอาสา ลงพื้นที่ภัยพิบัติช่วยเหลือประชาชน ที่บ้านท่าสะอาด อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
พันตรีสุวิทย์ ศรีทับไทย รักษาการสัสดีอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด นำ รด.จิตอาสา รร.พนมไพรวิทยาคาร และ จิตอาสาพระราชทาน904 วปร.ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรบ้านท่าสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล
สถานการณ์น้ำของแม่น้ำชีอยู่ในระดับสูง ห่างจากขอบตลิ่งประมาณ 150 ซม. แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อเขื่อนพนมไพร-ยโสธรแต่อย่างใด