ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ.ประชุมมอบนโยบาย ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 9 ต.ค. 61 เวลา 0930 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ.เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบาย ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ ชป.รส.จว.ร.อ. ทั้ง 20 อำเภอ โดย ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. ได้เน้นย้ำว่าการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ทุกนายยึดมั่นใน 3 สถาบันหลัก ได้แก่ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติ ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการปฏิบัติตัวของ กพ.ต้องรักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก ถูกระเบียบ ระมัดระวังการใช้อาวุธในการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายพลเรือน ห้ามเรียกรับผลประโยชน์ หรือทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลโดยเด็ดขาด การช่วยเหลือประชาชน ถือเป็นภารกิจเร่งด่วน ได้แก่ การแก้ไขข้อร้องเรียนจากประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเน้นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ให้ความสำคัญในการนำประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ของปวงชนชาวไทย