“มทบ27 ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ”
พลตรี บุญสิน พาดกลาง รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย นาย ภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อย,พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 , พลตำรวจตรี ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก ณัฐฏ์ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ร่วมให้การต้อนรับและปฏิบัติภารกิจ ในโอกาสที่ สำนักงาน ฝ่ายเลขาธิการในพระองค์ 904 โดย พลโท ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ในพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะฯ เข้าร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ พระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานวันดินโลก ประจําปี 2564 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด