ชป.กร.มทบ.27 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2567 ในสถานศึกษาพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับสัสดีอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษาและสภานักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2567 การสมัครนักเรียนเตรียมทหารของกองทัพบก แบบเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้ สภานักเรียนได้นำข้อมูลไป ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆนักเรียนและผู้สนใจได้รับทราบต่อไป ณ โรงเรียน​ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ,โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด และ โรงเรียนขัติยะวงษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งคณะครู และนักเรียนให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี