“มทบ.27 มอบของขวัญสร้างความสุขให้กำลังพล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 ผ่านระบบออนไลน์”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานจัดกิจกรรมปีใหม่ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา หัวหน้า กอง ฝ่าย แผนก เข้าร่วมกิจกรรม โดยกำลังพลส่วนใหญ่รับชมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ที่สำนักงานของตนเอง เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด
โอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวอวยพรปีใหม่และขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มขีดความสามารถ ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และได้มอบเสื้อกีฬา เจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่กำลังพลทุกนาย และร่วมจับสลากของขวัญปีใหม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนานจากการลุ้นรางวัล ซึ่งกำลังพลได้รับของขวัญปีใหม่อย่างทั่วถึง และขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กำลังพลในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565