#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 นำกำลังพลเฝ้าระวังแนวพนังกั้นน้ำและช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชม. บริเวณบ้านใหม่สามัคคี ถึง บุ่งน้อย,บุ่งใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร และจัดชุดปฏิบัติการฯเดินตรวจแนวพนังกั้นน้ำตลอดแนวพื้นที่รับผิดชอบทุก 1 ชม.