#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมรับบริจาสิ่งของจากสภากาชาดยโสธร และบรรทุกขึ้นรถบรรทุก เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป