#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 5 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย บรรจุกระสอบทราย ทำพนังนำ้ ที่บ้านนำ้อ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด