#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 7 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 พร้อม กำลังพล จำนวน 11 นาย เข้าช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัย ขนย้ายถุงยังชีพพระราชทาน 30 ถุง และเครื่องอุปโภค-บริโภค 2000 ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.แสนสุข อ.พนมไพร จว.ร.อ.