“เตรียมพร้อม Open House ด้วยใจให้ญาติทหารใหม่ มทบ.27 ได้ภาคภูมิใจ”
น้องทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ซักซ้อมสาธิตการฝึกกิจกรรม Open House ประกอบด้วย การฝึกสาธิตบุคคลท่าเบื้องต้น, การฝึกยิงปืนฉับพลัน, การฝึกศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทย เพื่อแสดงให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงความมีระเบียบวินัย และความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมี พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยม โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการสูญเสียและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด