“มทบ.27 ร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าเกษตร ผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี และโคกหนองนาโมเดล”
พันเอก ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ ช่วยราชการกองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าเกษตร ผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี และโคกหนองนาโมเดล ณ สถานีบริการน้ำมัน บริษัท ไทยปิโตเลียม เอ็นจีวี จำกัด สาขา 2 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการฯ
โอกาสนี้ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำผลิตผลของโครงการฯ ออกจำหน่ายให้กับประชาชนภายในงานในราคาถูกว่าท้องตลาด เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดและสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ยั่งยืน