#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 10 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จัดกำลังพลจำนวน 11 นาย ช่วยเหลือประชาชน บ้านท่าสะอาด โดย การบรรจุกระสอบทราย ลำเลียง กระสอบทราย วางเป็นพนังกั้นเส้นทางน้ำทะลักเข้าหมู่บ้าน