ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษา
วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 06.30 น. พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษา ณ บริเวณมณฑลพิธีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระครูปิยชัยกิจจานุกูล รองเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้นิมนต์พระภิกษุสามเณรจากวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียง มารับบิณฑบาต เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป โดยมี กำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว