คณะกรรมการตรวจความพร้อมการเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร เข้าตรวจความพร้อมของวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจความพร้อมการเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร เข้าตรวจความพร้อมก่อนการเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้ดำเนินการตรวจด้านเอกสาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนในการขออนุมัติเปิดเป็นสถานศึกษาฝึกวิชาทหารต่อไป
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 0900)